ಮುಂಜನೆಯ ಸೋಬಗು…

ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿದ್ದಿತ್ತು.. ಅದೇನೋ ಕ್ಲೈಮಾಕ್ಸ್ ಬರೋಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಿಡೀರನೆ ಎಚ್ಚರ ಅಯ್ತು… ಛೇ ಅಂತ ಎದ್ದು ಕೂತೇ… ಹಾಗೆ ಗಡಿಯಾರದ್ ಕಡೆ ಕಣ್ಣ್ ಹಾಯ್ಸಿದೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಲೆ ೫:೩೦ ಆಗಿತ್ತು.. ಕಿಟಕಿ ಸಂದಿಯಿಂದ ಸುಯ್ಯ್ ಅಂತ ತಂಗಾಳಿ ಕವಿತೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು… ಯಾಕೋ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗೊಕೆ ಮನಸ್ಸಗ್ಲಿಲ್ಲ.. ಕಿಟಕಿನ ಪೂರ್ತಿ ತೆಗೆದು ತಂಗಾಳಿಯ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳ್ತ ಕೂತ್ಕೋಂಡೆ.. ಟೈಮ್ ಹಾಗೆ ೬:೦೦ ಆಗೆ ಬಿಡ್ತು.. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಕಣ್ಣ್ ಹಾಯಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ್ ಬಾಸು ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಫ಼ುಲ್ಲ್ ಕಲರ್ಫ಼ುಲ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋರಗಡೆ ಬರೋಕೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡ್ತ ಇದ್ದ್ರು… ವಾಹ್ ವಾಹ್ ಏನ್ ಲುಕ್ಕ್ ಅಂತೀರ ಯಾರ್ ಈ ನಮ್ಮ್ ಬಾಸ್ ಗೆ ಇಷ್ಟೋಂದ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುಸ್ತು…

60
Open your EYES!

ಆ ಬಣ್ಣಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಆ ಕ್ಷಣ ಸ್ವರ್ಗದ್ ಬಾಗಿಲೇ ತೆಗೆದಿರೋ ತರ feel ಆಗ್ತ ಇತ್ತು… ಏನ್ ಚಂದನೋ ನಮ್ಮ್ ಸೂರ್ಯ ದೇವ್ರುದು.. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ ನೋಡ್ತನೆ ತನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಗೂಡಿನಿಂದ ಹೋರ ತಂದ.. ಆಬ್ಬಾ! ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ನಾಚಿಕೊ ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೋಟ್ಟೆ ಉರ್ಕೊಳ್ಳೊ ತರ ಇತ್ತು.. ಇ ದಿನ ಏನ್ ಅಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದ್ರೇ ತಪ್ಪದೇ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾವತ್ತು ಮಿಸ್ಸ್ ಮಾಡದಂಗೆ ಬರ್ತಾನೆ.. ಬಂದು ನಮ್ಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಹೋಸ ಹೋಸ ಆಸೆ, ಭರವಸೆಗಳ್ನ ತುಂಬೊ ಈ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಭುನ ಬೆಳ್ಳ್ ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡೊದೆ ಒಂದ್ ಖುಷಿ, ಒಂದ್ ನಂಬಿಕೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ್ ಸೂರ್ಯ ದೇವ್ರು ತರನೆ ನಮ್ಮ್ ದಿನನು ಕಲರ್ ಫ಼ೂಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ ಫ಼ೂಲ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಖುಷಿ ಅಂತೀರ… ನಿಜವಾಗ್ಲು ನನ್ನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಸೂರ್ಯ ದೇವ್ರುಗೆ ಒಂದ್ ಸಲಾಂ…

DSC03330
Sunrise/Sunset is still my favourite colour… Rainbow is second 🙂

 

 

Advertisements

My Experience at FlipkartOutdoors!

It’s Saturday morning, and the most awaited day is here because I am attending 1st bloggers meet in Bangalore I’m feeling like a water drop falling from the sky to reach the ground and the meeting the fellow bloggers in real is feeling like a sun ray falling on the water drop and makes it to glow like a diamond. Yes, it’s full of excitement for me and yes, I really felt that excitement carried throughout the day with the most experienced bloggers to the amateur bloggers and from small little games to the attack/trek games.

IMG_1151

Well, the journey started from the starting point i.e. ulsoor lake, the bus is almost filled with the bloggers already when I get into the bus. I warmly welcomed with the organizers and I showed my Indipass and took my seat next to the Bangalore blogger who has already attended 5 Indiblogger meets and looks very relaxed indeed excited for this first outdoor meet that had never happened before.

 

And the bus started moving towards the destination place where the #FlipKartOutdoors supposed to kickoff. As usual the bus pierce into the traffic of Bangalore and AC’s were on and we started the conversation by introducing ourselves each other and I was keen in asking about the experience of Indiblogger meets in the past. The conversations continues as other fellow bloggers busy in accepting the challenges posted by @IndiBlogger on Twitter timeline but unfortunately I was unaware of the live challenges, I came to know as I get down the bus at the awaited place of the day i.e. Mango resort. Ohh yes, finally we reached at the place by experiencing the chaos of congested roads and Bangalore traffic as the resort is almost at the outskirts of Bangalore.

IMG_1142

 

So we are at the Mango resort and I joined the experienced blogger and my twitter buddy who all the way headed from #Chennai for this Meet i.e. @AryanSarath . and this is our first face to face meet after all the mentions, Notifications and DM’s on Twitter, Facebook over a period of almost 3 years. I was really overwhelmed by his presence and his dedication towards the work. The conversations begin and continued till the end the breakfast and we heard the whistle sound from the master to note down the few guidelines for the day and that has to be carried though out the day.

IMG_1145

IMG_1146

 

And yes, the Indiblogger head officially welcomes us with the warm note and with witty warm-ups. As well the co-ordinaters of flipkart also welcomed us and briefed what we are going to do today and why we are here. Well, that’s ends all the guidelines and rules, As they already divided the bloggers into 7 teams and I fell into the bloggers team where iam not aware of anyone, but still we have the one thing that common in all i.e. “blogging”.  so that unites us and motivates us to involve in the activity in our own way.

IMG_1150

IMG_1159

IMG_1154

 

We started attacking the gadgets and the products what flipkart has bring it to us to experience them in real and to feel the essence of it in our own hands. And we moved towards each of the products and our teammate bloggers unwrapped all the queries in their mind, we find each and every feature of the product that has been displayed. And we took a single from each the stores to experience them in real.

 

Firstly we head to Red Chief Shoes, and they are really worth for the money as they are very light in weight and they are eco-friendly as they are manufactured from the wastes and it is very helpful to the environment. There is no compromise on their quality is what I felt.

IMG_1164

 

Then, we head to altec lansing speakers and headphones, they welcomed us by showing the water-dance on the water proof, damage roof and it has been filled with all sorts of technology proofs. This was really amazed quite of us. And yes, this is also a worth a product and I love to order this coming days via Flipkart.

IMG_1174

And next we moved towards Coleman Products, where they displayed each and every product that we required during trekking or to travel. All the stuffs are neatly explained with the usage and essence of its requirement.

IMG_1192

Then our next stop is at Polaroid Cube section. This has steal the show I guess with size of the Polaroid cube and the features of the cube has really amazing. This is already in my wish list section in my Flipkart account.

IMG_1187

And we moved to the next section i.e. Sony Cameras, they showcased all their new models with their exclusive features that has not available with any other competitors. With a brilliant picture quality, more pixels, Bluetooth connectivity with the phones. Overall a new piece of technology to be looking forward in future.

IMG_1181

And the awaited section is waiting for us that is Samsung S2 Gear, Totally amazed with its features and functionalities, it includes touch screen, Steps calculator, Running Tracker, Heart Beat Tracker, Reading Mails, Replying back and many more. And I really fell in love with this gadget.

IMG_1231

And we are done with all the stores and we head to the games. Yes, we enjoyed to the core by playing all the games from zombie, rock climbing and many more. And time has already gone past 1’o clock and we headed for the lunch and had some good varieties in food also. And we ended the lunch with hot absorbing ice cream. In the mean time we got a whistle from the IndiBlogger team to assemble at the point where we dispersed. And they announced some Twitter timeline winners, as well as some activity winners on the day, and they said we are moving towards Paintball.

 

IMG_1226

IMG_1208

 

Paintball was really amazing, unfortunately our team lost the game but we enjoyed till the last minute. As soon as we end the game the time has already ticked 4 o’clock. So the bidding farewell to Mango resort is inching towards us. Yes we again came back our bus and started moving towards the morning starting point as that is the ending point as well, the sun is also moving towards his home as time approaches 6:30 pm. And it was totally a worthy and a splendid weekend with fellow bloggers and flipkart gadgets. And I am wishing to organize many more Blogger meets in Bangalore. And Thanks a lot for the whole team for making my 1st blogger meet as successful one for the next stages.  🙂

http://stories.flipkart.com/flipkart-outdoors/

http://mangomist.com/

 

Getting better with Better Mileage!

“I’m writing this blog post for the MTBD #SmartTrucking activity at BlogAdda.”

 

How much it will give??? Yeh kitne dethi hai??? A damn sure question which is going to be asked or heard during the discussion about any vehicle. Well it is turned out to be a usual question and the answer is the prime feature that is going to decide the quality of the vehicle. Yes, it’s all about MILEAGE of the vehicle and this will ease the many questions that are going to be fired against the efficiency of the vehicle. 🙂

If a vehicle has better mileage it speaks overall view of the vehicle and that speaks about everything. Starting from the engine quality and how that has been built, how friendly it is to the environment, how perfect abut it’s design and over all how much lesser the fuel it takes compare to the other vehicles and vehicles with better mileage consumes less fuel and emits less amount of carbon to the environment and that adores the class of the vehicle.

Yes mileage is very important and matters more in longer journeys where usually trucks lorry will get the better off with this better mileage. We normally come across many problems with this heavy load carrying vehicles i.e. truck/lorry during the transportation of our basic needs like food items and groceries. This travel as become some sort of business in now-a-days as the import and export within the country is going rapidly according to the needs of the nation across all the parts of the nation. If the manufactures and the producing companies would have designed in efficient way means then there won’t be any question of serious issues that we are facing often in the form of strike and bandhs from the owners or drivers of truck/lorry.

As for the current situation it is not going according to what here I’m discussing. It has to be overcome and it has to be eased as possible as it is interconnected to one to another, it has turned out to be a cycle chain. There should be no compromise from the manufactures for the betterment of the vehicles.

And these are all can be minimized with the preliminary care taken by R&D by joining the hands of manufactures for the better design of the engines to get the better mileage, better efficiency, for the better requirements and to maintain a better relationship with the environment as well and overall to make a business getting better with BETTER MILEAGE! 🙂